Wyróżnione

Program konferencji

Piątek, 28 lutego 2020

ul. Bernardyńska 3, parter

PANEL I

13.00-14.30

Dr hab. Robert Kulmiński (Uniwersytet Warszawski), Czeski bohater narodowy

Dr Anna Ambrochowicz-Gajownik, Pomoc polskiej służby konsularnej na południu Francji wobec uchodźców cywilnych i wojskowych w latach 1939-1940

Mgr Zuzanna Roszka (Uniwersytet Jagielloński), Irański bohater – wizerunek medialny Generała Cienia

przerwa na kawę

PANEL II

15.00-16.30

Dr Tomasz Jerzy Brenet (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Kontekstualizacja literackiego i pozaliterackiego doświadczenia kulturowego podporządkowania

Dr Adriana Sara Jastrzębska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Uniwersytet Jagielloński), Dziedzictwo Pablo Escobara. Trauma i perspektywa ofiar w powieści „Hałas spadających rzeczy” Juana Gabriela Vásqueza

Mgr Stefan Mateusz Szlachtycz (Uniwersytet Gdański), Narracje propagandowe w komiksie okresu PRL-u. Lata 1957-1990

przerwa na kawę

PANEL III 17.00-18.30

Mgr Magdalena Kaliszewska-Henczel (Uniwersytet Łódzki), Bohater baśni – bohater dzieciństwa

Mgr Beata Fijołek-Soska, Etos baśniowego bohatera wczoraj i dziś  

Mgr Filip Cichy (Uniwersytet Śląski), Bohaterstwo w krzywym zwierciadle – strategie parodystyczne spożytkowane przez Jana Achacego Kmitę w „Spitamegeranomachii”

Sobota, 29 lutego 2020

Collegium Broscianum, Wydział Filozoficzny UJ

ul. Grodzka  52, sala 114, II piętro

PANEL IV

11.00-12.30

Mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski), Cylinder i gogle. Anglosaski model bohatera steampunkowego

Mgr Katarzyna Waliczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), „In Youth We

Trust”. Nadzieja i ofiara w powieściach Neala Shustermana

Mgr Adrianna Karbowiak (Uniwersytet Warszawski), Bohaterstwo, poświęcenie i poznanie w prozie Stefana Żeromskiego. Przypadek Ryszarda Nienaskiego

przerwa na kawę

PANEL V

13.00-14.30

Mgr Monika Machowska (Uniwersytet Jagielloński), „Ormiańska Joanna d’Arc” – bohaterka, celebrytka, ofiara – narzędzie pionierskiej kampanii charytatywnej NER

Mgr Paulina Adamczyk (Uniwersytet Łódzki), „Anioł Klifu” i kampania „Życie warte jest rozmowy”, czyli gdy wspólna herbata może uratować życie

Mgr Natalia Jeżewska (Uniwersytet Śląski), Nadzieja w edukacji – twórczość i kreatywność czy nuda i rutyna? – czyli o tekstach literackich w przekładzie teatralnym i plastycznym

przerwa na kawę

PANEL VI

15.00-16.30

Mgr Aleksandra Biegalska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Ofiara z życia a definicja samobójstwa w etyce katolickiej

Patrycja Oleś (Uniwersytet Rzeszowski), Odbieranie wolności – od walk gladiatorów w starożytnym Rzymie do niewolnictwa w XXI wieku

Mgr Karol Mazur (Instytut Studiów Politycznych PAN), Społeczna fantazja czy bohater pozytywny? Good Guy with a Gun w amerykańskiej kulturze broni

Reklama
Wyróżnione

Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – przeszłość i współczesność? Aspekty kulturowe, historyczne, społeczne

Kraków, 28-29 lutego 2020

Teksty kultury często opiewają wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcają swoje szczęście, zdrowie lub nawet życie, by pomóc innym. Obfitują one w opisy heroicznych dokonań, bitew zmieniających losy świata czy jednostek przedkładających dobro ogółu nad własnym losem. Bohaterstwo jednak rozumieć należy na wiele sposób, a walkę – o rozmaite wartości; także współcześnie na wielu polach pojawia się mnóstwo osób, które walczą o prawa jednostek lub zbiorowości. Trudno zaprzeczyć, że także czasy, w których żyjemy, pełne są przykładów heroizmu (realizowanego w różnych wymiarach) czy aktywizmu, u którego podstaw leżą dyskursy doniosłe i istotne dla przyszłego kształtu rzeczywistości.

Z tego względu organizatorzy konferencji „Bohaterstwo, poświęcenie, altruizm – przeszłość czy aktualność? Aspekty kulturowe, historyczne i społeczne” zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • bohaterstwo i poświęcenie w kulturze (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki piękne);
 • aktywizm społeczny i polityczny;
 • aktywizm – ekologia, prawa zwierząt etc.
 • walka o prawa człowieka;
 • przeciw wojnie;
 • dyskursy wyzwoleńcze;
 • dyskursy emancypacyjne na przestrzeni wieków i współcześnie;
 • poświęcenie w mediach współczesnych i dawnych;
 • bohaterowie mediów społecznościowych;
 • poświęcenie i bohaterstwo w cywilizacji i filozofii Zachodu;
 • mitologie i legendy;
 • religijne wymiary poświęcenia i bohaterstwa;
 • mechanizmy zniewolenia, dyskryminacji i wykluczenia;
 • kult bohaterstwa, słynni bohaterowie;
 • bohaterowie     dnia     codziennego     –     strażacy,     policjanci,      lekarze     etc. poświęcenie a obyczajowość i codzienność;
 • narracje bohaterów;
 • kategorie „wygranych” i „przegranych”;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres npo.konferencja@gmail.com mija

5 lutego 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych (m.in. punktowanych), które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://npokonferencja.wordpress.com

Organizatorzy:    Katedra    Porównawczych   Studiów    Cywilizacji    UJ,    Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Wiesław Olkusz, dr Renata Iwicka, dr Barbara Szymczak-Maciejczyk