Wyróżnione

CFP Nadzieja, poświęcenie, ofiara. Aspekty kulturowe i historyczne

18 – 19 października 2019 r.

Teksty kultury często opiewają wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcają swoje szczęście, zdrowie lub nawet życie, by pomóc innym. Obfitują one w opisy heroicznych dokonań, bitew zmieniających losy świata czy jednostek przedkładających dobro ogółu nad własnym losem. Motywy te pojawiają się zarówno w twórczości uznanych klasyków, jak i w przekazach popkulturowych, staje oddziałując na wyobraźnię społeczeństw na całym świecie, co świadczy o nieprzemijającej potrzebie doceniania bohaterów, ukazywania wydarzeń historycznych nie tylko z perspektywy zwycięzców, ale także ich ofiar oraz stałej konieczności odwoływania się do znanych postaci, które wpłynęły na losy świata. Z tego względu organizatorzy konferencji „Nadzieja, poświęcenie, ofiara. Aspekty kulturowe i historyczne” zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • bohaterstwo i poświęcenie w kulturze (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki piękne);
 • poświęcenie, nadzieja i ofiara w mediach współczesnych i dawnych;
 • poświęcenie i ofiara w cywilizacji i filozofii Zachodu;
 • mitologie i legendy;
 • konflikty zbrojne, rewolucje, powstania, spiski;
 • dyskursy wolności;
 • jednostki  i zbiorowości wobec wydarzeń historycznych;
 • religijne wymiary poświęcenia;
 • jednostki i zbiorowości wobec mechanizmów zniewolenia, dyskryminacji i wykluczenia;    
  kult bohaterstwa, słynni bohaterowie;
 • społeczne aspekty poświęcenia;
 • bohaterowie dnia codziennego – strażacy, policjanci, lekarze etc.
  nadzieja, poświęcenie a obyczajowość i codzienność;
 • narracje ofiar;
 • poświęcenie a trauma;
 • kategorie „wygranych” i „przegranych”;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres npo.konferencja@gmail.com mija 5 października 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://npokonferencja.wordpress.com

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Wiesław Olkusz, dr Renata Iwicka, dr Barbara Szymczak-Maciejczyk